Rinderupgaard I/S
St. Ajstrupvej 26
9240 Nibe

 © 2013-2018

Email: kontakt@rinderupgaard.dk
Telefon: 50 73 69 93
CVR 35269622

Find os

Generelle oplysninger

Rinderupgaard I/S, CVR 35269622, etableret 2013

St. Ajstrupvej 26, 9240 Nibe

Mail: kontakt@rinderupgaard.dk

Kontakt ang. faktura, regninger, betaling etc på regnskab@rinderupgaard.dk

Fastnet: 57 88 88 02


Betaling

På rinderupgaard.dk kan der betales med:

Rinderupgaard opkræver ikke gebyr ved betaling på rinderupgaard.dk.(Nogle udbydere opkræver dog et gebyr ved brug af kort.)

Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, kunden har godkendt ved købet.

Abonnementsaftale

I forbindelse med rideundervisning og part i heste er det muligt for kunder at få en abonnementsaftale med Rinderupgaard I/S, således at den månedlige udgift automatisk trækkes fra kundes kort. Kunden skal aktivt tilmelde sig abonnement og acceptere vilkårene beskrevet her på siden. Kunden vil hver måned modtage en faktura på email, som vil være markeret som ”Betalt” såfremt kunden er tilmeldt abonnement. Hvis kunden ønsker at skifte til et andet kort skal Rinderupgaard kontaktes, og der vil blive lavet en ny aftale på et andet kort. En abonnementsaftale kan altid opsiges øjeblikkeligt, og kunden vil herefter modtage faktura på email til betaling via bankoverførsel. Rinderupgaard I/S gemmer ikke kortnummer, udløbsdato eller kontrolcifre på virkomshedens IT-system.


Hundepension

Betaling for hele opholdet, inkl tillægsydelser skal ske senest 7 dage inden opholdet begynder. Der opkræves et depositum i forbindelse med reservationen. Depositum modregnes i den endelige betaling. Depositum refunderes ikke ved afbud/annullering af reservation (jvf Lov om forbrugeraftaler, §18 stk 2 litra 12). Ved afbud senere end 3 uger før opholdet starter opkræves ½ pris (af den del af opholdet, der afmeldes) og ved afbud senere end 1 uge før opholdet starter og ved ubenyttet reservation ydes ingen refusion. Der ydes ikke refusion ved senere indlevering eller tidligere afhentning, end der er angivet i reservationen. Ved refusion vil beløbet blive indsat på kundens kort, hvis det er muligt (eller på anden vis efter aftale).

Kvittering, hvori dato for reservationsperioden fremgår, modtages af kunden via email. Ved indbetaling af depositum skal denne email også  bruges til at indbetale det resterende beløb. Ved manglende email; Kontakt rinderupgaard.

I forbindelse med reservation skal et skema med hundens data udfyldes. Vaccinationspapirer skal medbringes, når hunden indleveres, eller alternativt sendes i kopi på email forud for opholdet. Vi har som pension lovmæssig pligt til at kunne fremvise hundens papirer, og vi forbeholder os derfor ret til at afvise en hund, hvis vi ikke har hundens vaccinationsattest.

Luftning af hunden(e) i pensionen foregår i vores indhegningerne. Det er en betingelse for opholdet, at vi kan lufte hunden(e) uden snor i disse indhegningerne, med mindre andet er skriftlig aftalt. Hunde der ikke må løbe frit i indhegningerne (uanset årsag) kan således (som udgangspunkt) ikke være i pensionen. Såfremt hunden(e) kunne luftes uden snor på det tidspunkt, hvor reservationen blev booket, men som ikke kan luftes uden snor på tidspunktet for opholdet (f.eks. pga. en skade), giver ikke ret til refusion af opholdet ud over de ovennævnte betingelser.

Det er et krav, at hunden(e) bliver luftet flere gange dagligt, mens de er hos os, med mindre andet er aftalt skriftligt forud for opholdet.

Bemærk at ophold i en hundepension ikke er momspligtigt. De opgivne priser for  boksleje er derfor uden moms. Tilllægsydelser kan være momspligtige. Dette vil fremgå af faktura/kvittering.


Hundeskov

Betaling sker i forbindelse med reservation. I den reserverede periode må kunden besøge skoven sammen med familie, venner osv og gerne med flere hunde. En reservation giver lov til 2 biler. Der er mulighed for større selskaber (flere end 2 biler) ved henvendelse til Rinderupgaard. En reservation kan fortrydes indtil 1 døgn inden reservationen begynder. Reservation kan afbestilles på sammen side som reservationen foretages, og tilbagebetaling for reservationen indsættes på kundens brugerkonto, og kan bruges til en ny reservation. Kunden kan til enhver tid få udbetalt sit indestående på brugerkontoen, såfremt det er penge, som er indbetalt af bruger (dvs. ikke stammer fra gavekort, rabatkoder og lignende).

Det er kundens ansvar at være ude af skoven 5 minutter før reservationen udløber, således at der er tid til at en eventuelt anden kunne kan komme ind i skoven uden at møde andre hunde. Det er brugernes ansvar, at hundene holdes adskilt, i snor uden for indhegningen, og i øvrigt overholder lovens krav til hunde. Det er brugernes egen forsikring, som dækker ved uheld og ulykker i skoven, både for mennesker og for hunde. Rinderupgaard kan ikke gøres ansvarlig for hunde, der bider mennesker/andre hunde eller stikker af som følge af huller i hegnet eller andre forhold. Hegn og skov tilses jævnligt, men vi kan ikke garantere, at hegnet er intakt til enhver tid.


Ridning

Rideundervisning på hold eller enkeltvis, der strækker sig over flere gange er normalt betalt månedsvis forud efter de fastsatte takster (se prislisten). Betaling for undervisning sker efter udsendt faktura og betalingsfristen er normalt  første dag i den måned, der betales for.

Afbud fra elev til ridetime medfører ikke en erstatningstime. Det er heller ikke muligt at flytte timen til et andet hold eller at lade en anden ride i stedet.

Hvis underviser aflyser ridetimen, tilbydes erstatningstimer på et andet tidspunkt.

Der tilbydes begrænset hjælp til opsadling og håndtering inden timen. Det er elevens eget ansvar at sadle og møde til timens start.

Alt omgang med hestene sker på eget ansvar.

Framelding til ridehold skal ske senest d. 15. måneden forinden.

Alle betalinger for ridning er underlagt almindelige betalingsbetingelser, som fremgår af udsendte faktura.


Adfærdskonsultation

Adfærdskonsultationer og lignende ydelser betales efter faktura. Almindelige betalingsbetingelser er gældende. En konsultation kan ikke fortrydes efter at den er afholdt. En konsultation kan uden omkostninger for kunden fortrydes indtil 14 dage inden afholdelse. Der er afbestillingsgebyr (se prislisten) for afbestillingen mindre end 5 dage før afholdelse.

For konsultationer, der foregår andre steder end på Rinderupgaard, faktureres kunden desuden for kørsel. Priser for kørsel fremgår af prislisten.


Hvad gør vi med dine personlige oplysninger (persondatapolitik)


For at du kan indgå aftale med Rinderupgaard har vi brug for en række oplysninger. Disse inkluderer altid

Navn

Adresse

Telefonnummer

E-mail adresse

og er ofte suppleret med yderligere opllysninger (f.eks. om hunden i forbindelse med hundepension). Vi foretager registrering af kundernes personoplysninger med henblik på at levere ydelser og mulighed for nødvendig hundekontakt. Vi udsender ikke reklamer og lignende.

Personoplysningerne registreres hos Rinderupgaard I/S. Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af kundens udtrykkelige samtykke, således at kunden er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles.

Ejerne Anders la Cour-Harbo og Jeanette Thomsen har adgang til oplysninger.

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret og vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret. Oplysninger afgivet til Rinderupgaard I/S videregives eller sælges ikke til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos Rinderupgaard I/S har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til kontakt@rinderupgaard.dk


Ændringer i handelsbetingelser

Rinderupgaard I/S forbeholder sig ret til en hver tid, at ændre indholdet af standard handelsbetingelserne uden forudgående varsel. Ændringer i ovenstående handelsbetingelser og priser vil blive offentliggjort på Rinderupgaards hjemmeside